????????industria
???????FILSTAR


กรอง elementless FILSTAR ซึ่งไม่มีไส้กรอง:

ไม่มีขยะ: ไม่มีไส้กรองที่ต้องเปลี่ยน

บำรุงรักษาฟรี: ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรอง

ค่าใช้จ่ายฟรี: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสำหรับตัวกรอง


เกี่ยวกับ FILSTAR

วิธี FILSTAR การทำงาน: โครงสร้างและหลักการ

ผลิตภัณฑ์  FILSTAR

ประเภทของ FILSTAR (ประเภท S,M,L,X)

All-in-one FILSTAR

ทั้งหมดในหนึ่งเดียว (ตัวลำเลียง  FILSTAR ปั๊ม FILSTAR)

แบบร่างของ FILSTAR

รูปแบบไฟล์ PDF ของภาพวาดโครงร่างของ FILSTAR

อุปกรณ์เพิ่มเติมของ FILSTAR

รูปแบบไฟล์ PDF ของตัวเลือกสำหรับ FILSTAR

industria industria brand?
 
Copyright © 2008 industria Co., Ltd. All rights reserved.